Řemeslnická komora (HWK) Drážďany


O nás

O nás

Řemeslnická komora (HWK) Drážďany je veřejnoprávní subjekt. Zastupuje zájmy řemeslníků ve vládním obvodu Drážďany.

Řemeslnická komora (HWK) Drážďany je veřejnoprávní subjekt. Zastupuje zájmy řemeslníků ve vládním obvodu Drážďany. Díky počtu 22 700 členských podniků, které zaměstnávají přibližně 125 000 zaměstnanců, patří k řemeslnickým komorám s největším počtem členů ve východním Německu.

Řemeslnická komora se kromě právních a ekonomických služeb věnuje také poradenství pro vzdělávací podniky, učňovská střediska a vzdělávací instituce pro odborné vzdělávání. Mezi úkoly řemeslnické komory patří rovněž dozor nad vzděláváním a provádění zkoušek. Ve vzdělávacích střediscích komory v Drážďanech, Großenhainu a Pirně jsou nabízeny četné možnosti dalšího vzdělávání, a to od odborných kurzů přes kurzy pro mistry až po studium pro zvyšování kvalifikace v zaměstnání.

Členství řemeslných podniků v řemeslnické komoře je stanoveno zákonem a upraveno v řemeslnickém řádu (HwO). Zápis do rejstříku řemeslníků musí být proveden před začátkem vykonávání samostatného řemesla nebo živnosti. Teprve tímto zápisem je dovoleno samostatné provozování vázaného řemesla.

Komora úzce spolupracuje nejen se zeměmi jako Polsko a Česká republika, s nimiž geograficky sousedí, ale také například s Francií. Již léta se koná pravidelná výměna učňů s těmito zeměmi.

Další oblasti, ve kterých působí řemeslnická komora v mezinárodním měřítku nebo je aktivní pro zájemce ze zahraničí:

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na náš odbor mezinárodních vztahů – paní Jana Westphälinger (kontaktní jazyky angličtina/čeština).

Kontakt

Řemeslnická komora Drážďany
Am Lagerplatz 8
01099 Drážďany

Telefon: +49 (0)351 4640-30
Telefax: +49 (0)351 4719188

Odeslat e-mail
Internet: www.hwk-dresden.de

 

Hledáte pracovní kontakty do Německa?

Řemeslnická komora v Drážďanech nabízí následující bezplatné kooperační burzy pro podporu přeshraniční spolupráce:

 1. Kooperační burza pro spolupráci (subdodávky) firem (Kooperationsbörse)
 2. Nabídky a poptávky odborných pracovníků (Fachkräftebörse)
 3. Burza živnostenských prostorů a ploch (Gewerberäume/- flächen)
 4. Burza řemeslnické výbavy a strojů (Ausrüstungen)
 5. Nabídka a poptávka převzetí firem ( Betriebsnachfolgebörse)
 6. Učňovská burza - firmy hledají učně (Lehrstellenbörse)
 7. Burza pro zájemce o stáž (Praktikumsbörse)

Všechny burzy proběhnou v německém jazyce, zapsat se může každý s přístupem na internet. Případné otázky a poptávky Vám budou doručeny přímo na Vámi uvedenou mailovou adresu. Některé rubriky (jako například vyhledávání z fondu nabízených pracovních sil) jsou zpřístupněny jen cca. 23000 členským podnikům Řemeslnické komory Drážďany.

Jak na to?

Burzy najdete pod adresou

Vpravo jsou uvedeny různé druhy burz, viz výše.  Nabídky zapsané v burzách (až na některé označené rubriky) jsou viditelné pro veřejnost. Můžete také podat vlastní bezplatný inzerát („kostenloses Angebot erstellen“). Předpokladem je registrace v systému („hier registrieren“); později se můžete se svým heslem přihlásit.

Řemeslnická komora v Drážďanech za údaje uvedené v burzách neručí.

Kontakt a informace (mailem i v českém jazyce):

Řemeslnická komora Drážďany – Handwerkskammer Dresden, Fanny Richter
Tel.: 03514640-931, E-Mail: fanny.richter@hwk-dresden.de

Ansprechpartner

Fanny Richter

Telefon: 0351 4640-931
Fax: 0351 4640-34931
E-Mail schreiben

Cookies

Diese Website verwendet Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können sowie für statistische Zwecke. Hier können Sie Ihre persönlichen Cookie-Einstellungen vornehmen. Sie können die Cookie-Einstellungen jederzeit über das Einstellungs-Icon am rechten unten Bildschirmrand ändern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Cookie-Richtlinien

Ein Cookie, auch als HTTP-Cookie, Web-Cookie oder Browser-Cookie bezeichnet, ist ein Datenelement, das von einer Website in einem Browser gespeichert und anschließend vom Browser an dieselbe Website zurückgesendet wird. Cookies wurden als zuverlässiger Mechanismus für Websites entwickelt, um sich an Dinge zu erinnern, die ein Browser in der Vergangenheit dort getan hat. Dazu gehören das Klicken auf bestimmte Schaltflächen, das Anmelden oder das Lesen von Seiten auf dieser Website vor Monaten oder Jahren.

Notwendige Cookies

Diese Cookies können nicht deaktiviert werden

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können nicht ausgeschaltet werden. Sie werden normalerweise als Reaktion auf Ihre Interaktionen festgelegt auf der Website, z.B. Einloggen etc.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • CID
 • dnn_IsMobile
 • jobportal-user-login
 • JSESSIONID
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_0
 • SearchFilter
 • userBrowsingCookie
 • USERNAME_CHANGED

Statistik

Mit diesen Cookies können wir den Verkehr auf unserer Website überwachen, um die Leistung und den Inhalt unserer Website zu verbessern. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und am wenigsten beliebt sind, und zu sehen, wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie sie besucht haben oder wie Sie auf unserer Website navigiert sind.

Cookies:
 • _ga
 • _ga_E1KN9W1ZGH

Medien

Diese Cookies ermöglichen es der Website, erweiterte Funktionen und Inhalte bereitzustellen. Sie können von der Website oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Cookies:
 • _osm_location
 • _osm_session
 • _osm_totp_token
 • _pk_id.1.cf09
 • _pk_ref.1.cf09
 • _pk_ses.1.cf09

Marketing

Diese Cookies können von unseren Werbepartnern über unsere Website gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern keine direkten persönlichen Informationen, sondern basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Ihres Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wird weniger gezielte Werbung geschaltet.

Cookies:

Derzeit verwenden wir diese Art von Cookies auf unserer Website nicht.